BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA  LİDERLİK

Kodu / Türü

BES 643

AKTS

6

Saat / Hafta

3 0 3

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

 

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

 

Ders İçeriği

Liderliğin temel özellikleri ve liderlik teorileri, lider türleri, beden eğitimi ve sporda liderliğin anlam ve önemi, beden eğitimi ve spor faaliyetlerinde liderliğin fonksiyonları.

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Liderlik kavramının ele alınması.

Öğretme Yöntemi

Teorik Anlatım ve Pratik uygulama

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

ÇELİK, V., (2000), Eğitimsel Liderlik, Pegem A Yayınevi, Ankara.

KARAKÜÇÜK, S., (1999), Rekreasyon, Kavram, Kapsam ve Bir Araştırma, Bağırgan Yayınevi, 3. Basım, Ankara.

WERNER,I., (1993), Liderlik ve Yönetim, (Çev: Vedat Ünver), Rota Yayınları.

HUNT, J.W., (1999), Yönetici için Örgüt İçindeki Davranışlar Kılavuzu, Öteki Yayınları.