TÜRK KÜLTÜRÜNDE BEDEN EĞİTİMİ VE SPORUN YERİ

Kodu / Türü

BES 644

AKTS

6

Saat / Hafta

3 0 3

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

 

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

 

Ders İçeriği

Geçmişten günümüze Türkiye’deki Beden Eğitimi ve Sporun çeşitli açılardan ele alınması ve çeşitli karşılaştırmalar yapılması.

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Eksikliklerin ve çözümlerinin ele alınması.

Öğretme Yöntemi

Teorik Anlatım

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

Konuyla ilgili literatür ve kaynak taraması.