ÇAĞDAŞ BEDEN EĞİTİMİ VE SPORUN GELİŞİMİ

Kodu / Türü

BES 645

AKTS

8

Saat / Hafta

3 0 3

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

 

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

 

Ders İçeriği

Sistemli beden eğitimi faaliyetlerinin gelişimi ve kurumsal yapılanması, 18–20.y.y. reform pedagogları ve beden eğitimine katkıları, bir akım olarak Alman ve İsveç jimnastiğinin okul ve halk eğitimine etkisi, Türkiye’de cimnastik tartışmaları, modern sporun doğuşu, gelişimi ve prensipleri.

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Beden eğitimi spor ilkeleri, Türkiye’de beden eğitimi ve sporun gelişimi, öncüleri ve fonksiyonları konularını kapsamaktadır.

Öğretme Yöntemi

Teorik Anlatım

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

Konuyla ilgili literatür ve kaynak taraması.