İLK VE ORTAÖĞRETİM   PROGRAMLARI VE ÖĞRETİMİ

Kodu / Türü

BES 646

AKTS

6

Saat / Hafta

3 0 3

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

 

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

 

Ders İçeriği

Türkiye’deki ilk ve ortaöğretim kurumlarında okutulan programların incelenmesi ve uygulamaları ile ilgili durum ve sorunların tespit ve değerlendirilmesi, eğitim ve öğretimde ilke ve amaçlara göre yürütülmesinin sağlanmasının esasları.

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Türkiye’deki ilk ve ortaöğretim sisteminin sorunları ve çözümlerinin ele alınması.

Öğretme Yöntemi

Teorik Anlatım

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

Konuyla ilgili literatür ve kaynak taraması.