TÜRK MİLLİ EĞİTİMİ VE YÜKSEKÖĞRETİM SİSTEMİNİN ANALİZİ

Kodu / Türü

BES 647

AKTS

6

Saat / Hafta

3 0 3

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

 

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

 

Ders İçeriği

Türk Milli Eğitim ve Yükseköğretimin yapıları, politikaları, ilke ve hedefleri ile bunlara ulaşmada karşılaşılan sorunlar. Örgüt ve yönetim yapıları, öğretmen ve beden eğitimi ve spor öğretmeni yetiştirme.

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Yasal düzenlemeler, Milli Eğitim sorunları, Üniversiteler, Fakülteler, Enstitüler, Yüksekokullar fonksiyonları, programları.

Öğretme Yöntemi

Teorik Anlatım

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

Konuyla ilgili literatür ve kaynak taraması.