EĞİTİM KURUMLARINDA BOŞ ZAMANLARIN  DEĞERLENDİRİLMESİ

Kodu / Türü

BES 648

AKTS

6

Saat / Hafta

3 0 3

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

 

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

 

Ders İçeriği

Boş zamanların değerlendirilmesi ile ilgili temel kavramlar, eğitim kurumlarında boş zamanları değerlendirmenin sosyolojik, psikolojik ve öğretim boyutları.

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Türkiye ve dünyadaki ders dışı etkinliklerin organizasyonu, politikaları, hukuki görünümü ve uygulamaları.

Öğretme Yöntemi

Teorik Anlatım ve Pratik uygulama

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

- Karaküçük, S.; Rekreasyon; Boş Zamanları Değerlendirme, 5. Baskı, Gazi Kitabevi, Ankara, 2005.

- Torkildsen, G.; Leisure and Recreation Management, EFN Spon London, 1992.