SPOR EKONOMİSİ VE PAZARLAMA

Kodu / Türü

BES 633

AKTS

8

Saat / Hafta

3 0 3

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

 

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

 

Ders İçeriği

İktisadi düşünce içinde sporun yeri. Sporun toplumsal arz ve talebi ile genel özellikleri.

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Sporda tüketim yatırım ve işletmecilik özellikleri. Spor yatırımlarının iktisadi gelişmeye katkısı ve ölçülmesi. Spor yatırımlarının finansmanı. Spor harcamaları ve maliyet-fayda analizi. Spor ve iktisadi kalkınma pazarlama teknikleri. Spor çıktılarının pazarlanması Türkiye ve Dünya pazarlama sorunları.

Öğretme Yöntemi

Teorik Anlatım ve Pratik uygulama

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

Argan.M., Katırcı H., (2002) Spor Pazarlaması

Başaran M. Atay,T.(2003) Spor ve Sporcuların Vergilendirilmesi, Fort,Rodney D.,(2003)  Sports Economics, Journal of Sports Economics.