TEMEL LABORATUAR İLKELERİ VE YÖNTEMLERİ

Kodu / Türü

SBE 503

AKTS

6

Saat / Hafta(TUK)

3 2 4

Dersi veren öğretim Üyeleri

Enstitü Müdürlüğü tarafından görevlendirilen öğretim üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

Sağlık Bilimleri Enstitüsünde Lisansüstü Eğitime Başlamak

Ders İçeriği

 

Laboratuar güvenliği, laboratuarda çalışma planı, laboratuar malzemelerinin kullanımı ve temizliği, hazırlanması ve saklanması, su kalitesi, çözelti hazırlanması; Analitik terazi ve tartım ilkeleri,Genel laboratuar prosedürleri, pH, Tamponlar, Dializ, Ultrafiltrasyon, çöktürme reaksiyonları, Santrifügasyon temel ilkeleri ve uygulamaları, Ayırma teknikleri, Kromatografinin temel prensipleri, Elektroforez; temel ilkeleri ve uygulamaları, Spektrofotometri temel ilkeleri ve uygulamaları, İmmunokimyasal tekniklerin temel ilkeleri ve uygulamaları, Kütle spektrometresinin temel ilkeleri ve uygulamaları, Elektrokimyasal yöntemler ve uygulamaları, Radyoaktif tekniklerin temel ilkeleri ve uygulamaları.

 

 

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

 

 

Yeni tekniklerin öğrenilmesi ve kullanımı. Laboratuar güvenliği, laboratuarda çalışma planı, laboratuar malzemelerinin kullanımı.

 

Öğretme Yöntemi

Teorik Ders Anlatımı ve Uygulama

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

Ders Kitapları