LABORATUAR HAYVANLARINDA DENEYSEL UYGULAMALAR VE ETİK KURALLAR

Dersin Adı

SBE 602

AKTS

6

Saat / Hafta (TUK)

2 2 3

Sorumlu Öğretim Üyeleri

Enstitü Müdürlüğü tarafından görevlendirilen öğretim üyeleri

Yıl / Dönem

1

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

-

Ders İçeriği

Bu ders kapsamında öğrenciler, üreme biyolojisi, yaygın olarak kullanılan fare, sıçan kobay, tavşan gibi deney hayvanlarının anatomik ve fizyolojik özellikleri, uluslar arası standartlarda besleme, üretme ve bakımını yapma, çalışmalara için uygun hayvan türünü belirleme, ortam sıcaklığı ve aydınlığının önemi, enjeksiyon metotları, cerrahi müdahaleler, anestezi ve medikal tedavi uygulama, otopsi, hayvanlardan kan ve doku örneklerinin toplanması, laboratuar hayvanlarının dekapitasyonu ve diğer ötenazi teknikleri teorik ve pratik uygulamalarla öğreneceklerdir.

Ayrıca, etik prensiplerin ve uygulanmasının, takip edilecek kuralların, ulusal ve uluslar arası hayvan hareketliliğinin, Fırat Üniversitesi’nde çalışma prensiplerinin ve etik düzenlemelerin yapılacak bilimsel çalışmalar için izlenmesi de düşünülmektedir.

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Bu ders kapsamında araştırmacılar laboratuar hayvanlarının bakım, besleme, üretim ve manipulasyonunu ayrıca laboratuar hayvanları üzerinde temel uygulamaları öğrenecekler. Bunun yanı sıra tıbbi bilimlerde deneysel araştırmalarda etik konularda etik konular hakkında bilincin oluşturulması amaçlanmıştır.

Öğretme Yöntemi

Teorik anlatım ve pratik uygulama

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri

Dönem sonu sınavı