Kodu / Türü

TAN 504

AKTS

4

Saat / Hafta

1 2 2

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Zorunlu

Ön-Şart / Önerilen

-

Ders İçeriği

 

Tahnit işleminin temelleri, Tahnit işleminin tarihçesi, Tahnit işlemi sırasında alınması gereken koruyucu tedbirler, Tahnit için kullanılacak kimyasallar ve özellikleri, Tahnit solusyonlarının hazırlanması ve kullanımı, Tahnit solusyonlarının dağılımı ve diffüzyonu, Tahnit için kullanılacak bölgelerin anatomisi, Tahnit işleminde kullanılacak damarların seçilmesi ve disseksiyonu

Arteriyel enjeksiyondan önce vücudun hazırlanması, Enjeksiyon ve drenaj teknikleri, Vücut boşluklarına tahnit solusyonlarının uygulanması,

Arteriyel enjeksiyondan sonra yapılacak uygulamalar, Gecikmiş tahnit işlemi,

Kadavra havuzu hazırlanması ve bakımı

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Cansız beden üzerinde yapılan disseksiyon çalışmaları anatomi eğitiminin temelini oluşturmaktadır. Kadavranın uzun süre saklanabilmesi ve kullanılabilmesi için tahnit edilmesi gerekmektedir. Dersin amacı anatomi eğitiminin temel unsurlarından olan kadavranın eğitime hazırlanması ve bozulmadan saklanabilmesi için gerekli olan temel bilgilerin öğretilmesidir.

Öğretme Yöntemi

Teorik ders ve pratik uygulama

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

BANNISTER LH, BERRY MM, WILLIAMS PL: Gray’s Anatomy: Anatomical Basis of Medicine and Surgery, 38th ed. Churchill Livingstone, London,  1995

CAROLA R, HARLEY JP, NOBACK CR: Human Anatomy, McGraw-Hill, New York, 1992

MAYER RG: Embalming: History, Theory & Practice, 3rd ed, , McGraw-Hill, New York, 2000

MOORE KL, DALLEY AF: Clinically Oriented Anatomy, Fourth ed. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia SAUERLAND, E.K., GRANT, C.J.B.: Grant’s Dissector, 12th ed, 1999 Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, 1999

NETTER FH: Atlas of Human Anatomy, 2nd ed, Novartis, East Hanover, 1997

PUTZ R, RABST R, TAYLOR AN: Sobotta Atlas of Human Anatomy, 12th ed, Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, 1996