ANATOMİDE DİSSEKSİYON YÖNTEMLERİ

Kodu / Türü

TAN 505

AKTS

4

Saat / Hafta

1 4 3

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Zorunlu

Ön-Şart / Önerilen

-

Ders İçeriği

 

Disseksiyonun temel prensipleri, Disseksiyonda kullanılan aletlerin tanıtım ve bakımı, Disseksiyonda olması gereken temel özellikler, Derinin yapısı ve deri disseksiyonunun prensipleri, Bölgesel deri disseksiyon çizgileri,

Derin dokuların yapısal özellikleri I (Aponevroz ve fasyaların açılması),

Derin dokuların yapısal özellikleri II (Damar ve sinirlerin anatomik özellikleri ve takibi),

Derin dokuların yapısal özellikleri III (Kasların meydana çıkartılması ve kesilmesi)

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Anatomi eğitiminde en önemli öğelerinden bir tanesi beden üzerinde çalışmaktır. Cansız beden üzerinde yapılan disseksiyon çalışmaları anatomi eğitiminin temelini oluşturmaktadır. Bu dersin amacı, kadavra üzerinde disseksiyon yapmak için gerekli olan temel bilgilerin öğretilmesi ve disseksiyonun uygun biçimde yapılmasını öğretmektir.

Öğretme Yöntemi

Teorik ders ve pratik uygulama

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

BANNISTER LH, BERRY MM, WILLIAMS PL: Gray’s Anatomy: Anatomical Basis of Medicine and Surgery, 38th ed. Churchill Livingstone, London,  1995

CAROLA R, HARLEY JP, NOBACK CR: Human Anatomy, McGraw-Hill, New York, 1992

MAYER RG: Embalming: History, Theory & Practice, 3rd ed, , McGraw-Hill, New York, 2000

MOORE KL, DALLEY AF: Clinically Oriented Anatomy, Fourth ed. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia SAUERLAND, E.K., GRANT, C.J.B.: Grant’s Dissector, 12th ed, 1999 Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, 1999

NETTER FH: Atlas of Human Anatomy, 2nd ed, Novartis, East Hanover, 1997

PUTZ R, RABST R, TAYLOR AN: Sobotta Atlas of Human Anatomy, 12th ed, Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, 1996