DOLAŞIM SİSTEMİ

Kodu / Türü

TAN 520

AKTS

6

Saat / Hafta

2 2 3

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

-

Ders İçeriği

 

Dolaşım sistemi hakkında genel bilgi, Kalp anatomisi

Fötal dolaşım ve postnatal değişiklikler, Damarlar hakkında genel bilgi, Arterler, Venler,

Lenfatik sistem hakkında genel bilgi

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

İnsan vücudunu oluşturan sistemlerden dolaşım sisteminin bilinmesi vücudu bir bütün olarak kavrayabilmek ve öğrenebilmek için önemlidir. Dersin amacı öğrenciyi dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organlar hakkında bilgilendirmek ve öğrencinin bu yapıları ayrıntılarıyla tanımasını sağlamaktır.

Öğretme Yöntemi

Teorik ders ve pratik uygulama

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

ARINCI K, ELHAN A: Anatomi, Güneş Kitapevi, Ankara, 1997

AGUR AM: Grant’s Atlas of Anatomy, 9th ed, Williams & Wilkins, Baltimore

BACKHOUSE KM, HUTCHINGS, RT: A Colour Atlas Of Surface Anatomy: Clinical and Applied Wolf Medical Publications Ltd, London, 1989

BANNISTER LH, BERRY MM, WILLIAMS PL: Gray’s Anatomy, Anatomical Basis of Medicine and Surgery, 38th ed., Churchill Livingstone, London, 1995

DERE F: Anatomi Atlası ve Ders Kitabı, Adana, 1999

FEDERATİVE COMMITTEE ON ANATOMICAL TERMİNOLOGY: Terminologia Anatomica, 1998 Thieme, Stuttgart

MOORE KL, DALLEY AF: Clinically Oriented Anatomy, Fourth ed., Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, 1999

NETTER FH: Atlas of Human Anatomy, 2nd ed, Novartis, East Hanover, 1997

PUTZ R, RABST R, TAYLOR AN: Sobotta Atlas of Human Anatomy, 12th ed, Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, 1996

SARSILMAZ M: Anatomi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2000

SINNATAMBY CS: Last’s Anatomy, 10th ed, Churchill Livingstone, London, 1999

SNELL RS: Clinical Anatomy for Medical Students, 6th ed, Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, 2000