PERİFERİK SİNİR SİSTEMİ ANATOMİSİ

Kodu / Türü

TAN 523

AKTS

6

Saat / Hafta

2 2 3

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

-

Ders İçeriği

 

Periferik sinir sistemi hakkında genel bilgi, Spinal sinirler hakkında genel bilgi, Servikal pleksus, Brakiyal pleksus, Lumbosakral pleksus,

Otonom sinir sisteminin periferik bölümü hakkında genel bilgi

Otonom sinir sisteminin sempatik bölümü

Otonom sinir sisteminin parasempatik bölümü, Kranial sinirler

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

İnsan vücudunun bir bütün olarak koordineli biçimde çalışmasını sinir sistemi sağlamaktadır. Sinir sisteminin anlaşılabilmesi için periferik sinir sisteminin bilinmesi önemlidir. Dersin amacı periferik sinir sistemini oluşturan yapı ve sinirler hakkında temel bilgilerin öğretilmesi ve öğrencilerin bu yapı ve sinirleri tanıyabilmelerinin sağlanmasıdır.

Öğretme Yöntemi

Teorik ders ve pratik uygulama

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

AFİFİ, A.K., BERGMAN, R.A.: Functional Neuroanatomy: Text and Atlas, !st Ed, McGraw-Hill, New York, 1998

AGUR AM: Grant’s Atlas of Anatomy, 9th ed, Williams & Wilkins, Baltimore

ARINCI K, ELHAN A: Anatomi, Güneş Kitapevi, Ankara, 1997BACKHOUSE KM, HUTCHINGS, RT: A Colour Atlas Of Surface Anatomy: Clinical and Applied Wolf Medical Publications Ltd, London, 1989

BANNISTER LH, BERRY MM, WILLIAMS PL: Gray’s Anatomy, Anatomical Basis of Medicine and Surgery, 38th ed., Churchill Livingstone, London, 1995

DERE F: Anatomi Atlası ve Ders Kitabı, Adana, 1999

FEDERATİVE COMMITTEE ON ANATOMICAL TERMİNOLOGY: Terminologia Anatomica, 1998 Thieme, Stuttgart

KIERNAN JA: Barr’s The Human Nervous System: An Anatomical Viewpoint, 7th ed, Lippincott Raven, Philadelphia, 1998

NETTER FH: Atlas of Human Anatomy, 2nd ed, Novartis, East Hanover, 1997

PUTZ R, RABST R, TAYLOR AN: Sobotta Atlas of Human Anatomy, 12th ed, Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, 1996

SARSILMAZ M: Anatomi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2000

SINNATAMBY CS: Last’s Anatomy, 10th ed, Churchill Livingstone, London, 1999

SNELL RS: Clinical Anatomy for Medical Students, 6th ed, Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, 2000

SNELL RS: Clinical Neuroanatomy for Medical Students, 4th ed, Lippincott Raven, Philadelphia, 1997

WAXMAN, S.G.: Correlative Neuroanatomy, 23th ed, Appleton & Lange, Stamford, 1996