TOPOGRAFİK AANATOMİ

Kodu / Türü

TAN 526

AKTS

4

Saat / Hafta

2 0 2

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

 

Ders İçeriği

 

Genel Bilgiler, Baş bölgesi, Boyun bölgesi, Gövde (toraks, abdomen, pelvis, sırt), Vücut boşlukları

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

İnsan vücudunu öğretirken sistemleri ayrı ayrı öğretmek hiç kuşkusuz önemlidir. Ancak vücudu bölgelere göre ayırıp, bu bölgelerde yer alan organ ve yapıların hangi sisteme ait olduklarına bakılmaksızın yüzeyden derine doğru inerek incelemek, insan vücudunun bütününü anlamak için gereklidir. Bu dersin amacı bölgelere ayrılan vücudu,  yüzeyden derine doğru incelemek suretiyle vücut bütünlüğünün birbirleriyle olan komşuluklarını daha iyi anlamak.

Öğretme Yöntemi

Teorik ders

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

BANNISTER, L.H., BERRY, M.M., WILLIAMS P.L.: Gray’s Anatomy: Anatomical Basis of Medicine and Surgery, 38th ed. 1995 Churchill Livingstone, London

MOORE, K.L., DALLEY, A.F.: Clinically Oriented Anatomy, Fourth ed. 1999 Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia

SNELL, R.S.: Clinical Anatomy for Medical Students, 6th ed, 2000 Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia

SINNATAMBY, C.S.: Last’s Anatomy, 10th ed, 1999 Churchill Livingstone, London

CAROLA, R., HARLEY, J.P., NOBACK, C.R.: Human Anatomy, 1992 McGraw-Hill, New York

NETTER, F.H.: Atlas of Human Anatomy, 2nd ed, 1997 Novartis, East Hanover

PUTZ, R., RABST, R., TAYLOR, A.N.: Sobotta Atlas of Human Anatomy, 12th ed, 1996 Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia

AGUR, A.M.: Grant’s Atlas of Anatomy, 9th ed, Williams & Wilkins, Baltimore

BACKHOUSE, K.M., HUTCHINGS, R.T.: A Colour Atlas Of Surface Anatomy: Clinical and Applied 1989 Wolf Medical Publications Ltd, London