GENİTAL SİSTEM KLİNİK ANATOMİSİ

Kodu / Türü

TAN 527

AKTS

6

Saat / Hafta

1 2 2

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

 

Ders İçeriği

 

Ürogenital sisteme klinik yaklaşım, Ürogenital sistemin gelişimsel anomalileri, Pelvis boluğunda bulunan periton çıkmazları ve klinik önemleri, Pelvik diyafram ve ürogenital diyafram, Üriner sisteme yönelik girişimlere anatomik yaklaşım, Erkek genital sistemine yönelik girişimlere anatomik yaklaşım, Kadın genital sistemine yönelik girişimlere anatomik yaklaşım

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Ürogenital sisteme yönelik klinik uygulamalar tıpta yoğun olarak kullanılmaktadır. Klinik uygulamalar sırasında ürogenital sistemin diğer sistemlerle ilişkisini bilmek önemlidir. Dersin amacı klinik uygulamalara anatomik bakış açısı sağlamak, klinik uygulamalar sırasında özellikle gerekebilecek anatomi bilgisini öğretmek ve insan vücudunun bütününü ele alırken ürogenital sistemin göz önünde bulundurulmasını sağlamaktır

Öğretme Yöntemi

Teorik ders ve pratik uygulama

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

AGUR AM: Grant’s Atlas of Anatomy, 9th ed, Williams & Wilkins, Baltimore

ARINCI K, ELHAN A: Anatomi, Güneş Kitapevi, Ankara, 1997

BANNISTER LH, BERRY MM, WILLIAMS PL: Gray’s Anatomy, Anatomical Basis of Medicine and Surgery, 38th ed., Churchill Livingstone, London, 1995

DERE F: Anatomi Atlası ve Ders Kitabı, Adana, 1999

FEDERATİVE COMMITTEE ON ANATOMICAL TERMİNOLOGY: Terminologia Anatomica, 1998 Thieme, Stuttgart

McVAY CB: Anson & McVay Surgical Anatomy, 6th ed, W.B. Saunders, Philadelphia, 1984

MOORE KL, DALLEY AF: Clinically Oriented Anatomy, Fourth ed. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, 1999

NETTER FH: Atlas of Human Anatomy, 2nd ed, Novartis, East Hanover, 1997

PUTZ R, RABST R, TAYLOR AN: Sobotta Atlas of Human Anatomy, 12th ed, Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, 1996

SARSILMAZ M: Anatomi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2000

SINNATAMBY CS: Last’s Anatomy, 10th ed, Churchill Livingstone, London, 1999

SNELL RS: Clinical Anatomy for Medical Students, 6th ed, Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, 2000