ANATOMİDE KADAVRA HAZIRLAMA VE DİSEKSİYON TEKNİKLERİ

Kodu / Türü

TAN 601

AKTS

8

Saat / Hafta

2 2 3

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Zorunlu

Ön-Şart / Önerilen

Yüksek lisans yapmış olmaları veya direk doktoradan başlayabilen bir fakülteden mezun olmaları tercih edilir.

Ders İçeriği

 

Tahnit işleminin temelleri, Tahnit solusyonlarının hazırlanması ve kullanımı, Tahnit için kullanılacak bölgelerin anatomisi, Tahnit işleminde kullanılacak damarların seçilmesi ve diseksiyonu, Diseksiyonun temel prensipleri, Diseksiyonda kullanılan aletlerin tanıtım ve bakımı, Bölgesel deri diseksiyon çizgileri, Derin dokuların yapısal özellikleri I (Aponevroz ve fasyaların açılması), Derin dokuların yapısal özellikleri II (Damar ve sinirlerin anatomik özellikleri ve takibi)

Derin dokuların yapısal özellikleri III (Kasların meydana çıkartılması ve kesilmesi)

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Kadavranın ilaçlanmasından, saklanmasına ve diseksiyonuna kadar tüm aşamaları öğretilmeli ve pratik yapılmalı.

Öğretme Yöntemi

Teorik ders ve pratik uygulama

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

ARINCI K, ELHAN A: Anatomi, Güneş Kitapevi, Ankara, 1997

AGUR AM: Grant’s Atlas of Anatomy, 9th ed, Williams & Wilkins, Baltimore

BACKHOUSE KM, HUTCHINGS, RT: A Colour Atlas Of Surface Anatomy: Clinical and Applied Wolf Medical Publications Ltd, London, 1989

BANNISTER LH, BERRY MM, WILLIAMS PL: Gray’s Anatomy, Anatomical Basis of Medicine and Surgery, 38th ed., Churchill Livingstone, London, 1995

DERE F: Anatomi Atlası ve Ders Kitabı, Adana, 1999

FEDERATİVE COMMITTEE ON ANATOMICAL TERMİNOLOGY: Terminologia Anatomica, 1998 Thieme, Stuttgart

MOORE KL, DALLEY AF: Clinically Oriented Anatomy, Fourth ed., Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, 1999

NETTER FH: Atlas of Human Anatomy, 2nd ed, Novartis, East Hanover, 1997

PUTZ R, RABST R, TAYLOR AN: Sobotta Atlas of Human Anatomy, 12th ed, Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, 1996

SARSILMAZ M: Anatomi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2000

SINNATAMBY CS: Last’s Anatomy, 10th ed, Churchill Livingstone, London, 1999

SNELL RS: Clinical Anatomy for Medical Students, 6th ed, Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, 2000