NÖROANATOMİ I

Kodu / Türü

TAN 605

AKTS

8

Saat / Hafta

2 2 3

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Zorunlu

Ön-Şart / Önerilen

-

Ders İçeriği

 

Sinir sistemi hakkında genel bilgi ve merkezi sinir sisteminin tanıtımı, Merkezi sinir sisteminin gelişimi, Omurilik (Medulla spinalis), Beyin sapı (Medulla oblongata, pons, mesencephalon)

Beyincik (Cerebellum), Diencephalon (Thalamus, hypothalamus, epithalamus, subthalamus), Beyin korteksi (Telencephalon)

Beyin zarları ve sinüsleri, Ventriküler sistem ve beyin-omurilik sıvısı (BOS), Basal ganglionlar, Beyin damarları

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Sinir sisteminin anlaşılabilmesi için merkezi sinir sisteminin bilinmesi önemlidir. Dersin amacı merkezi sinir sistemini oluşturan yapı ve organlar hakkında temel bilgilerin öğretilmesi ve öğrencilerin merkezi sinir sistemi yapılarını tanıyabilmelerini sağlamaktır.

Öğretme Yöntemi

Teorik ders ve pratik uygulama

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

AFİFİ, A.K., BERGMAN, R.A.: Functional Neuroanatomy: Text and Atlas, !st Ed, McGraw-Hill, New York, 1998

AGUR AM: Grant’s Atlas of Anatomy, 9th ed, Williams & Wilkins, Baltimore

ARINCI K, ELHAN A: Anatomi, Güneş Kitapevi, Ankara, 1997BACKHOUSE KM, HUTCHINGS, RT: A Colour Atlas Of Surface Anatomy: Clinical and Applied Wolf Medical Publications Ltd, London, 1989

BANNISTER LH, BERRY MM, WILLIAMS PL: Gray’s Anatomy, Anatomical Basis of Medicine and Surgery, 38th ed., Churchill Livingstone, London, 1995

DERE F: Anatomi Atlası ve Ders Kitabı, Adana, 1999

FEDERATİVE COMMITTEE ON ANATOMICAL TERMİNOLOGY: Terminologia Anatomica, 1998 Thieme, Stuttgart

KIERNAN JA: Barr’s The Human Nervous System: An Anatomical Viewpoint, 7th ed, Lippincott Raven, Philadelphia, 1998

NETTER FH: Atlas of Human Anatomy, 2nd ed, Novartis, East Hanover, 1997

PUTZ R, RABST R, TAYLOR AN: Sobotta Atlas of Human Anatomy, 12th ed, Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, 1996

SARSILMAZ M: Anatomi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2000

SINNATAMBY CS: Last’s Anatomy, 10th ed, Churchill Livingstone, London, 1999

SNELL RS: Clinical Anatomy for Medical Students, 6th ed, Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, 2000

SNELL RS: Clinical Neuroanatomy for Medical Students, 4th ed, Lippincott Raven, Philadelphia, 1997

WAXMAN, S.G.: Correlative Neuroanatomy, 23th ed, Appleton & Lange, Stamford, 1996