SİNDİRİM SİSTEMİ ANATOMİSİ

Kodu / Türü

TAN 620

AKTS

8

Saat / Hafta

2 2 3

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

 

Ders İçeriği

 

Sindirim sistemi hakkında genel bilgi, Ağız boşluğu, Farinks

Özefagus, Mide, İnce bağırsak, Kalın bağırsak, Rektum ve anal kanal, Periton, Karaciğer, Safra kesesi, safra yolları ve pankreas

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Sindirim sistemi, madde alışverişinden sorumlu olan sistemlerdendir. Dersin amacı sindirim sistemini meydana getiren organların yapı, komşuluk ve işlevlerinin öğretilmesidir.

Öğretme Yöntemi

Teorik ders ve pratik uygulama

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

BANNISTER, L.H., BERRY, M.M., WILLIAMS P.L.: Gray’s Anatomy: Anatomical Basis of Medicine and Surgery, 38th ed. 1995 Churchill Livingstone, London

MOORE, K.L., DALLEY, A.F.: Clinically Oriented Anatomy, Fourth ed. 1999 Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia

SNELL, R.S.: Clinical Anatomy for Medical Students, 6th ed, 2000 Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia

SINNATAMBY, C.S.: Last’s Anatomy, 10th ed, 1999 Churchill Livingstone, London

CAROLA, R., HARLEY, J.P., NOBACK, C.R.: Human Anatomy, 1992 McGraw-Hill, New York

SARSILMAZ M: Anatomi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2000

NETTER, F.H.: Atlas of Human Anatomy, 2nd ed, 1997 Novartis, East Hanover

PUTZ, R., RABST, R., TAYLOR, A.N.: Sobotta Atlas of Human Anatomy, 12th ed, 1996 Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia

AGUR, A.M.: Grant’s Atlas of Anatomy, 9th ed, Williams & Wilkins, Baltimore