BEŞ DUYU ANATOMİSİ

Kodu / Türü

TAN 621

AKTS

8

Saat / Hafta

2 2 3

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

-

Ders İçeriği

 

Göz ve görme yoları , Kulak,işitme ve denge yolları, Burun ve koku yolları, Dil ve tat duyusu, Dokunma ve his duyusu

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

İnsanın çevresini algılamasında beş duyu çok önemli olduğundan, beş duyuyu oluşturan anatomik yapıların ve bağlantılarının bilinmesi gerekmektedir. Dersin amacı,  beş temel duyunun merkezi ve periferik bağlantıları ile kavranmasıdır. 

Öğretme Yöntemi

Teorik ders ve pratik uygulama

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

ARINCI K, ELHAN A: Anatomi, Güneş Kitapevi, Ankara, 1997

AGUR AM: Grant’s Atlas of Anatomy, 9th ed, Williams & Wilkins, Baltimore

BACKHOUSE KM, HUTCHINGS, RT: A Colour Atlas Of Surface Anatomy: Clinical and Applied Wolf Medical Publications Ltd, London, 1989

BANNISTER LH, BERRY MM, WILLIAMS PL: Gray’s Anatomy, Anatomical Basis of Medicine and Surgery, 38th ed., Churchill Livingstone, London, 1995

DERE F: Anatomi Atlası ve Ders Kitabı, Adana, 1999

FEDERATİVE COMMITTEE ON ANATOMICAL TERMİNOLOGY: Terminologia Anatomica, 1998 Thieme, Stuttgart

MOORE KL, DALLEY AF: Clinically Oriented Anatomy, Fourth ed., Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, 1999

NETTER FH: Atlas of Human Anatomy, 2nd ed, Novartis, East Hanover, 1997

PUTZ R, RABST R, TAYLOR AN: Sobotta Atlas of Human Anatomy, 12th ed, Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, 1996

SARSILMAZ M: Anatomi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2000

SINNATAMBY CS: Last’s Anatomy, 10th ed, Churchill Livingstone, London, 1999 SNELL RS: Clinical Anatomy for Medical Students, 6th ed, Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, 2000