NÖROANATOMİ II (ENTEGRASYON SİSTEMLERİ)

Kodu / Türü

TAN 623

AKTS

8

Saat / Hafta

2 2 3

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

-

Ders İçeriği

 

Medulla spinalis: Afferent yollar ve fonksiyonları

Medulla spinalis: Efferent yollar ve fonksiyonları

Motor ve duyu entegrasyonu, ekstrapiramidal sistem

Otonom sinir sistemi hakkında genel bilgi

Otonom ganglionlar, sempatik ve parasempatik sistemler

Retiküler sistem ve tad duyusu

Limbik sistem, koku yolları ve fonksiyonları

Vestibuler sistem, işitme yolları ve fonksiyonları

Görme yolları ve fonksiyonları

İşitme ve görmeye bağlı refleksler

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

İnsan vücudunun bir bütün olarak koordineli biçimde çalışmasını sinir sistemi sağlamaktadır. Bu entegrasyon için sinir sistemi ve diğer sistemler arasındaki  bağlantıların bilinmesi ve fonksiyonel öneminin anlaşılması bu dersin amacını oluşturmaktadır.

Öğretme Yöntemi

Teorik ders ve pratik uygulama

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

AFİFİ, A.K., BERGMAN, R.A.: Functional Neuroanatomy: Text and Atlas, !st Ed, McGraw-Hill, New York, 1998

AGUR AM: Grant’s Atlas of Anatomy, 9th ed, Williams & Wilkins, Baltimore

ARINCI K, ELHAN A: Anatomi, Güneş Kitapevi, Ankara, 1997BACKHOUSE KM, HUTCHINGS, RT: A Colour Atlas Of Surface Anatomy: Clinical and Applied Wolf Medical Publications Ltd, London, 1989

BANNISTER LH, BERRY MM, WILLIAMS PL: Gray’s Anatomy, Anatomical Basis of Medicine and Surgery, 38th ed., Churchill Livingstone, London, 1995

DERE F: Anatomi Atlası ve Ders Kitabı, Adana, 1999

FEDERATİVE COMMITTEE ON ANATOMICAL TERMİNOLOGY: Terminologia Anatomica, 1998 Thieme, Stuttgart

KIERNAN JA: Barr’s The Human Nervous System: An Anatomical Viewpoint, 7th ed, Lippincott Raven, Philadelphia, 1998

NETTER FH: Atlas of Human Anatomy, 2nd ed, Novartis, East Hanover, 1997

PUTZ R, RABST R, TAYLOR AN: Sobotta Atlas of Human Anatomy, 12th ed, Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, 1996

SARSILMAZ M: Anatomi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2000

SINNATAMBY CS: Last’s Anatomy, 10th ed, Churchill Livingstone, London, 1999

SNELL RS: Clinical Anatomy for Medical Students, 6th ed, Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, 2000

SNELL RS: Clinical Neuroanatomy for Medical Students, 4th ed, Lippincott Raven, Philadelphia, 1997

WAXMAN, S.G.: Correlative Neuroanatomy, 23th ed, Appleton & Lange, Stamford, 1996