ENDOKRİN SİSTEM ANATOMİSİ

Kodu / Türü

TAN 624

AKTS

6

Saat / Hafta

2 0 2

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

 

Ders İçeriği

 

Endokrin sistem hakkında genel bilgi, Hypothalamus ve hyophysis, Corpus pineale (epiphysis), Gl. thyroidea ve Gl. Parathyroidea, Gl. Suprarenales, Ovaryum ve testis

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Dersin amacı bu sistemi meydana getiren organların yapı ve komşuluklarının öğretilmesidir.

Öğretme Yöntemi

Teorik ders

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

ARINCI K, ELHAN A: Anatomi, Güneş Kitapevi, Ankara, 1997

BANNISTER, L.H., BERRY, M.M., WILLIAMS P.L.: Gray’s Anatomy: Anatomical Basis of Medicine and Surgery, 38th ed. 1995 Churchill Livingstone, London

DERE F: Anatomi Atlası ve Ders Kitabı, Adana, 1999

MOORE, K.L., DALLEY, A.F.: Clinically Oriented Anatomy, Fourth ed. 1999 Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia

SNELL, R.S.: Clinical Anatomy for Medical Students, 6th ed, 2000 Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia

SINNATAMBY, C.S.: Last’s Anatomy, 10th ed, 1999 Churchill Livingstone, London

CAROLA, R., HARLEY, J.P., NOBACK, C.R.: Human Anatomy, 1992 McGraw-Hill, New York

NETTER, F.H.: Atlas of Human Anatomy, 2nd ed, 1997 Novartis, East Hanover

SARSILMAZ M: Anatomi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2000

PUTZ, R., RABST, R., TAYLOR, A.N.: Sobotta Atlas of Human Anatomy, 12th ed, 1996 Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia

AGUR, A.M.: Grant’s Atlas of Anatomy, 9th ed, Williams & Wilkins, Baltimore