FONKSİYONEL ANATOMİ

Kodu / Türü

TAN 625

AKTS

8

Saat / Hafta

2 2 3

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

-

Ders İçeriği

 

Üst ekstremite fonksiyonel anatomisi, Alt ekstremite fonksiyonel anatomisi, Toraks ve solunum fonksiyonu

Fonksiyonel kalp anatomisi, Sindirim sistemi fonksiyonel anatomisi (Çiğneme ve yutma mekanizması,  mide ve barsak fazı, karaciğer ve safra oluşum mekanizması)

Üriner sistem fonksiyonel anatomisi (Böbrek ve idrar oluşum mekanizması), Genital sistem fonksiyonel anatomisi

Beş duyunun fonksiyonel anatomisi

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

 Vücuttaki tüm organ ve dokuların anatomik fonksiyonlarının kavranması.

Öğretme Yöntemi

Teorik ders ve pratik uygulama

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

BANNISTER, L.H., BERRY, M.M., WILLIAMS P.L.: Gray’s Anatomy: Anatomical Basis of Medicine and Surgery, 38th ed. 1995 Churchill Livingstone, London

MOORE, K.L., DALLEY, A.F.: Clinically Oriented Anatomy, Fourth ed. 1999 Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia

SNELL, R.S.: Clinical Anatomy for Medical Students, 6th ed, 2000 Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia

SINNATAMBY, C.S.: Last’s Anatomy, 10th ed, 1999 Churchill Livingstone, London

CAROLA, R., HARLEY, J.P., NOBACK, C.R.: Human Anatomy, 1992 McGraw-Hill, New York

NETTER, F.H.: Atlas of Human Anatomy, 2nd ed, 1997 Novartis, East Hanover

PUTZ, R., RABST, R., TAYLOR, A.N.: Sobotta Atlas of Human Anatomy, 12th ed, 1996 Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia

AGUR, A.M.: Grant’s Atlas of Anatomy, 9th ed, Williams & Wilkins, Baltimore