UZMANLIK ALANI DERSİ

Kodu / Türü

TAN 700

AKTS

6

Saat / Hafta

-

Dersi veren öğretim Üyeleri

Danışman Öğretim Üyesi

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Zorunlu

Ön-Şart / Önerilen

-

Ders İçeriği

 

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Öğrenciler tez ile ilgili konularda araştırma yeteneği kazanacaklardır

Öğretme Yöntemi

Teorik ders ve pratik uygulama

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

Alanındaki kitap ve literatürler