MOLEKÜLER BİYOFİZİK

Kodu/türü

TBF 520

AKTS

4

Saat / Hafta

3 0 3

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

1

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

-

Ders İçeriği

Hücre biyolojisinin esasları, yaşam molekülleri, proteinlerin yapısı ve yapılarının belirlenmesi, DNA ve gen mühendisliği, kanserin moleküler esasları ve termodinamiklere biyofiziksel esaslar yönünden yaklaşım

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Makro moleküllerin yapısal biyokimyası, membranların yapı fonksiyon ilişkisi, transportun biyoenerjetik yönleri, moleküler özelliklerin ve dinamiklerim simülasyonu , hücresel mobilitenin moleküler esasları, fotosentez, görme ve mutasyonun fizikokimyası

Öğretme Yöntemi

Teorik anlatım

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri

Dönem sonu sınavı