SİSTEMLER BİYOFİZİĞİ

Kodu/Türü

TBF 521

AKTS

6

Saat / Hafta

3 0 3

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

-

Ders İçeriği

Biyolojik sistemlerin ve bu sistemlerdeki biyolojik mekanizmaların fiziksel kavram ve prensiplerle ele alınması.

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Bu derste öğrencilere sinir, solunum, sindirim ve kardiyovasküler sitemlerde fizyolojik fonksiyonların anlaşılması ve değerlendirilmesinde fiziksel prensipler, matematik yöntemler ve modelleme yaklaşımları kullanarak veri elde edilmesi konusunda bilgi ve tutum kazandırılması hedeflenmektedir

Öğretme Yöntemi

Teorik anlatım

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

  • Biyofizik; Prof. Dr. Ferit Pehlivan, Hacettepe-Taş, Ankara-2004.

·         Internet.

Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri

Dönem sonu sınavı