HÜCRE VE MEMBRAN BİYOFİZİĞİ

Kodu/türü

TBF 501

AKTS

8

Saat / Hafta

2 2 3

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

1

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Zorunlu

Ön-Şart / Önerilen

--

Ders İçeriği

Membran potansiyelinin oluşumu, membranlardan difüzyon, Fick yasası; zarlarda osmoz, iyon kanallarının yapısı, sinirlerde impuls oluşumunu ve iletilmesi, hücresel ikincil haberci sistemler ve uyarılabilir hücrelerde genel uyarılma ve inhibisyon mekanizmaları.

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Bu derste öğrenciler hücre zarının biyoelektriksel  potansiyellerin oluşumuna katkıları; istirahat potansiyeli, elektrotonik, lokal potansiyeller ve aksyion potansiyellerinin oluşma mekanizmaları hakkında bilgi edinecek. Uyarılabilir bir hücre membranında voltaj ve ligand bağımlı bir iyon kanalının aktivasyon ve inhibisyonundaki hücresel olayları ve ikincil haberci-reseptör-iyon kanalı arasındaki kenet hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

Öğretme Yöntemi

Teorik anlatım ve pratik uygulama

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

  • Biyofizik, Ferit Pehlivan,;
  • Biyofizik; Prof. Dr. Ferit Pehlivan, Hacettepe-Taş, Ankara-2004.

·         Ionic Channels of Excitable Membranes, Bertil Hille, 2001

 

Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri

Dönem sonu sınavı.