SİNİR VE KAS BİYOFİZİĞİ

Kodu/türü

TBF 502

AKTS

8

Saat / Hafta

2 2 3

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

1

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Zorunlu

Ön-Şart / Önerilen

--

Ders İçeriği

Sinir ve kas sisteminde fonksiyonları hücre ve doku düzeyinde ele alarak sinirlerde impuls oluşumunu ve iletilmesi ve iskelet kası, düz kas ve kalp kası ile ilgili biyofiziksel esaslar. Organizmada motilite ve kontraksiyonun esasları, güncel gelişmeler ve alakalı problemler.

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Bu derste öğrenciler kas kasılması, izometrik ve izotonik kasılma mekanikleri, deneysel değerlendirme yöntemleri, eşik ve eşik altı uyaranların etkilerinin incelenmesi, sinir-kas kavşağında iletim,  fasilitasyon, konvergens,  divergens,  presinaptik inhibisyon, post tetanik potensiyasyon, plastisite, sinaptik geçişin özellikleri hakkında bilgi sahibi olacaklardır

Öğretme Yöntemi

Teorik anlatım ve pratik uygulama

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

  • Biyofizik; Prof. Dr. Ferit Pehlivan, Hacettepe-Taş, Ankara-2004.
  • Ionic Channels of Excitable Membranes, Bertil Hille, 2001

Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri

Dönem sonu sınavı