ELEKTROFİZYOLOJİYE GİRİŞ

Kodu/türü

TBF 503

AKTS

8

Saat / Hafta

2 2 3

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Zorunlu

Ön-Şart / Önerilen

-

Ders İçeriği

Mikroelektrot, iyon seçici mikroelektrotlar, membran potansiyeli, depolarizasyon, hiperpolarizasyon, denge potansiyeli, eksitabil hücrelerin temel özellikleri, istirahat membran potansiyeli ve aksiyon potansiyelinin iyonik esasları ve modern ve klinik kullanımdaki elektrofizyoloji

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Bu ders kapsamında uyarılabilir hücrelerdeki elektriksel olaylar, sinir ve kas için kantitatif modeller, Hodgkin-Huxley aksiyon potansiyeli denklemi, elektrofizyolojik kayıt teknikleri ve prensipleri öğretilmektedir.

Öğretme Yöntemi

Teorik anlatım ve pratik uygulama

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

  • Biyofizik; Prof. Dr. Ferit Pehlivan, Hacettepe-Taş, Ankara-2004.
  • Ionic Channels of Excitable Membranes, Bertil Hille, 2001

Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri

Dönem sonu sınavı