RADYASYON BİYOFİZİĞİNE GİRİŞ

Kodu/türü

TBF 522

AKTS

4

Saat / Hafta

3 0 3

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

-

Ders İçeriği

Radyasyon kavramı, hücre, doku veya organizmaya noktasal bir enerji kaynağından yarıçaplar doğrultusunda enerji yayılması, etkileşim sonrası değişmiş enerji parametrelerine bakılması. Hücre ve moleküllerin  iyonize radyasyona cevabı.

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Radyasyonla ilgili temel kavramları öğrenerek, iyonize radyasyonla etkileşim sonrası değişmiş enerji parametrelerine bakılması,  radyoaktif maddelerin tıbbi amaçlarla kullanılması  ve bunların kullanımı sonrası ortaya çıkabilecek tehlikelere ve bunlardan korunma yolları ve tıpta kullanılan radyasyon doz birimleri hakkında bilgi sağlamak

Öğretme Yöntemi

Teorik anlatım

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

  • Radyo izotopların biyoloji ve tıpta kullanılması,
  • RADIATION BIOPHYSICS, ... AJ Mill, PJ Darley and MW Charles, Biyofizik,
  • Biyofizik; Prof. Dr. Ferit Pehlivan, Hacettepe-Taş, Ankara-2004.
  • Internet,
  • Radiation Biophysics, by Edward L. Alpen (Academic Pres).

Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri

Dönem sonu sınavı