BİYOENERJETİK

Kodu/Türü

TBF 523

AKTS

6

Saat / Hafta

3 0 3

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

-

Ders İçeriği

Biyolojik sistemlerde belli başlı enerji dönüşüm mekanizmaları, respiratuar ve fotosentetik biyoenerjetik ve bu sistemlerle ilgili fizikokimyasal araçlar

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Bu derste öğrenciler Biyolojik sistemlerde belli başlı enerji dönüşüm mekanizmaları, respiratuar ve fotosentetik biyoenerjetik ve bu sistemlerle ilgili fizikokimyasal araçlar hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

Öğretme Yöntemi

Teorik anlatım

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

  • Biyofizik; Prof. Dr. Ferit Pehlivan, Hacettepe-Taş, Ankara-2004.
  • Internet

Ölçme Ve Değerlendirme Teknikleri

Dönem sonu sınavı