HÜCRE ZARI BİYOFİZİĞİ

Kodu/türü

TBF 601

AKTS

8

Saat / Hafta

2 2 3

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Zorunlu

Ön-Şart / Önerilen

-

Ders İçeriği

Hücre zarı modeli ve membran potansiyelinin oluşumu, membrandan diffüzyon, Fick yasası; osmoz, iyon kanallarının yapısı, sinirlerde impuls oluşumunu ve iletilmesi, iskelet ve kalp kasının fonksiyonlarını yerine getirme mekanizmalarında membran potansiyellerinin rolü ve katılımı incelenecektir

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Bu derste öğrenciler hücre zarı, biyoelektriksel  potansiyellerin oluşma mekanizmaları, uyarılabilir membranların özellikleri, istirahat potansiyeli, elektrotonik, lokal potansiyeller ve aksiyon potansiyeli, istirahat potansiyelinin değişik hücrelerdeki düzeyi, denge potansiyeli, iyonların denge potansiyeli sinirlerde impuls oluşumunu ve iletilmesini, iskelet ve kalp kasının fonksiyonlarını yerine getirme mekanizmaları öğrenecektir

Öğretme Yöntemi

Teorik anlatım ve pratik uygulama

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

  • Biyofizik; Prof. Dr. Ferit Pehlivan, Hacettepe-Taş, Ankara-2004.
  • Biophysics An Introduction, Rodney M. J. Cotterill, 2002
  • Ionic Channels of Excitable Membranes, Bertil Hille, 2001

Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri

Dönem sonu sınavı