DOLAŞIM BİYOFİZİĞİ

Kodu/Türü

TBF 602

AKTS

6

Saat / Hafta

2 2 3

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Zorunlu

Ön-Şart / Önerilen

-

Ders İçeriği

Besinlerin alınıp gerekli yerlere taşınmasında, fazla suyun metabolik artıkların böbreklere taşınmasında vücut içinde açığa çıkan ısının vücut yüzeyine dağıtılmasında, endokrin salgıların hedef hücre ve organlara taşınmasında, organizmanın korunması için gerekli antitoksin ve fagositik hücrelerin taşınmasında rol oynayan mekanizmalar

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Bu derste öğrenciler, dolaşım biyofiziği, hemodinamiğin temel kavramları ve mekaniğini öğrenecektir

Öğretme Yöntemi

Teorik anlatım ve pratik uygulama

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

Biyofizik; Prof. Dr. Ferit Pehlivan, Hacettepe-Taş, Ankara-2004.

Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri

Dönem sonu sınavı