SOLUNUM BİYOFİZİĞİ

Kodu/türü

TBF 603

AKTS

6

Saat / Hafta

2 2 3

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Zorunlu

Ön-Şart / Önerilen

-

Ders İçeriği

Atmosfer ile hücre içi arasındaki bağlantıyı sağlayan ana sistemlerden biri olan solunum sisteminin görevlerinin değerlendirilip akciğer fonksiyon testleri ile patolojilerin belirlenmesini sağlamak

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Solunum sisteminin fonksiyonlarını öğrenmek. Havalanama olayında dakika solunum ve alveolar ventilasyon arasındaki farklar. Solunum sistemindeki basınçlar. Solunum yolu direnç faktörleri. Akciğer  fonksiyon testlerini yapılması. Solunum sistemi patolojilerinin tespit edilip yorumlanabilmesi. Obstriktif ve restriktif akciğer hastalığında spirometrik dataların yorumlanabilmesi

Öğretme Yöntemi

Teorik anlatım ve pratik uygulama

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

  • Biyofizik; Prof. Dr. Ferit Pehlivan, Hacettepe-Taş, Ankara-2004.
  • Ionic Channels of Excitable Membranes, Bertil Hille, 2001

Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri

Dönem sonu sınavı