ELEKTROFİZYOLOJİK YÖNTEMLER

Kodu/Türü

TBF 604

AKTS

8

Saat / Hafta

2 2 3

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Zorunlu

Ön-Şart / Önerilen

-

Ders İçeriği

Elektrofizyolojik yöntemler uyarılabilir hücre ve dokuların elektriksel özelliklerinin incelenmesinde oldukça yaygın kullanılan temel deneysel ve klinik laboratuar yaklaşımlarıdır. Derste bu yöntemler temel prensipleri ile ele alınacaktır.

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Voltaj kenetleme tekniği; Hodgkin-Huxley aksiyon potansiyeli denklemi; Patch kenetleme yöntemi ve tek kanal akımları; voltaj bağımlı iyon kanallarının akım-voltaj ilişkileri; bileşik aksiyon potansiyeli, gürültü analizi, negatif rezistans, EEG, EMG, EKG gibi tekniklerin esasları ve biyopotansiyellerin kayıt edilmesi, algılama ve değerlendirilmesinde temel elektrofizyolojik prensipler öğrenilecektir

Öğretme Yöntemi

Teorik anlatım ve pratik uygulama

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

  • Biyofizik; Prof. Dr. Ferit Pehlivan, Hacettepe-Taş, Ankara-2004.
  • Ionic Channels of Excitable Membranes, Bertil Hille, 2001
  • An Introduction, Rodney M. J. Cotterill, 2002;
  • From Neuron to Brain, JG Nichols, AR Martin, BG Wallace (Sinauer)

Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri

Dönem sonu sınavı