GENEL BİYOFİZİK 2

Kodu/türü

TBF 605

AKTS

8

Saat / Hafta

2 2 3

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Zorunlu

Ön-Şart / Önerilen

-

Ders İçeriği

Canlı varlıkların yapı ve işlevleri, biyomolekül incelemeleri biyoelektrik ve elektrofizyolojik alanların dışında elektrokardiyograf, mikroskop, ultrasonograf vb. fiziksel araçların kullanımı, bu aletlerin kullanılmasıyla ileri düzeyde hasta tanı ve tedavisine yardımcı olunması

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Genel fizik kural  ve kavramlarını açıklayarak  bunların biyolojik sistemlere uygulanmasını anlatmak; yaşam bilimlerinde pratik problemlere fizik kuralları kapsamında yaklaşımlar getirme; biyolojik sistemleri incelemede uygun biyofiziksel metotları seçme ve onların kısıtlamaları hakkında bilgi edinme; kompleks konulara biyofiziksel modelleme yaklaşımları getirme; simulasyon programları kullanarak deneysel veri analizi yapma; konuyla ilgili bilimsel literatürü kritiksel yaklaşımla değerlendirme; genel biyofiziksel kavramlarla ilgili yazılı ve sözlü olarak fikir ve yaklaşımlar getirebilme

Öğretme Yöntemi

Teorik anlatım ve pratik uygulama

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

  • Biyofizik; Prof. Dr. Ferit Pehlivan, Hacettepe-Taş, Ankara-2004.
  • Ionic Channels of Excitable Membranes, Bertil Hille, 2001;
  • Biophysics An Introduction, Rodney M. J. Cotterill, Schrödinger, Erwin, What is life? : the physical aspect of the living cell. Cambridge University Press, New York

Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri

Dönem sonu sınavı