DUYU BİYOFİZİĞİ

Kodu/türü

TBF 620

AKTS

4

Saat / Hafta

2 2 3

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

-

Ders İçeriği

Duyusal biyolojik sinyallerin biyofiziksel olarak incelenmesi. Fiziksel uyaranların (mekaniksel, kimyasal, elektriksel, termal veya elektromanyetik) biyolojik sinyallere dönüştürülmesi fiziksel uyaranın reseptör proteini ile etkileşimi

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Duyusal sistemin sinyalleri alması, işlemesi ve iletmesi ile ilgili hücresel mekanizmaları irdeleyerek modelleme yapmak

Öğretme Yöntemi

Teorik anlatım ve pratik uygulama

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

  • Biyofizik; Prof. Dr. Ferit Pehlivan, Hacettepe-Taş, Ankara-2004.
  • Ionic Channels of Excitable Membranes, Bertil Hile, 2001.
  • Biophysics An Introduction, Rodney M. J. Cotterill, 2002

Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri

Dönem sonu sınavı