RADYASYON BİYOFİZİĞİ

Kodu/türü

TBF 622

AKTS

4

Saat / Hafta

1 2 2

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

-

Ders İçeriği

Hücre, doku veya organizmaya noktasal bir enerji kaynağından yarıçaplar doğrultusunda her türlü kütleli, yüklü, enerjetik tanecik veya dalgasal enerji yayılması, etkileşim sonrası değişmiş enerji parametrelerine bakılması

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

İyonlaştırıcı radyasyon ve etkileşim sonrası değişmiş enerji parametrelerine bakılması,  radyoaktif maddelerin tıbbi amaçlarla kullanılması  ve bunların kullanımı sonrası ortaya çıkabilecek tehlikelere ve bunlardan korunma yolları ve tıpta kullanılan radyasyon doz birimlerini öğreneceklerdir.

Öğretme Yöntemi

Teorik anlatım ve pratik uygulama

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

  • Biyofizik; Prof. Dr. Ferit Pehlivan, Hacettepe-Taş, Ankara-2004.
  • Radyo izotopların biyoloji ve tıpta kullanılması,
  • RADIATION BIOPHYSICS, ... AJ Mill, PJ Darley and MW Charles,
  • Internet,
  • Radiation Biophysics by Edward L. Alpen (Academic Pres).

Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri

Dönem sonu sınavı