MOLEKÜLER BİYOFİZİK

Kodu/türü

TBF 623

AKTS

6

Saat / Hafta

2 0 2

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

-

Ders İçeriği

Nöromodülatör, nörotransmitter ve hormonların moleküler düzeyde etki mekanizmaları. Primer ve sekunder sinyal ileti sistemi, reseptör tipleri ve regülasyonu, nöroendokrin hücrelerin moleküler genetiği, hormon ve nöromodülatör sentezinin genetik kontrolü, mRNA immunositokimyası, c-fos protein sentezi.

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Bu derste öğrenciler hücresel moleküler fizyolojik olayların biyofiziksel esasları hakkında detaylı bilgi sahibi olacaktır

Öğretme Yöntemi

Teorik anlatım

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

  • Molecular Biophysics. Molecular Biophysics:
  • Structures in Motion; by Michel Daune, WJ Duffin, David Blow; Biyofizik, Gürbüz Çelebi; İzmir, 2005
  • Biyofizik; Prof. Dr. Ferit Pehlivan, Hacettepe-Taş, Ankara-2004.
  • Ionic Channels of Excitable Membranes, Bertil Hille, 2001;
  • Biophysics An Introduction, Rodney M. J. Cotterill, 2002

Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri

Dönem sonu sınavı