KAS BİYOFİZİĞİ

Kodu/Türü

TBF 624

AKTS

6

Saat / Hafta

2 2 3

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

-

Ders İçeriği

Düz kas, kalp kası ve çizgili kaslarda kasılmanın biyofizik esaslarının incelenmesi.

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Bütün kas tipleri için kas kasılmasının esasları, mekaniği ve dinamiği simulasyon modelleri ile incelenecektir

Öğretme Yöntemi

Teorik anlatım ve pratik uygulama

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

  • Biyofizik; Prof. Dr. Ferit Pehlivan, Hacettepe-Taş, Ankara-2004.
  • Ionic Channels of Excitable Membranes, Bertil Hille, 2001
  • Biophysics An Introduction, Rodney M. J. Cotterill, 2002

Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri

Dönem sonu sınavı