NÖROBİYOFİZİK

Kodu/Türü

TBF 625

AKTS

8

Saat / Hafta

3 0 3

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

-

Ders İçeriği

Sinir sisteminde sinyal işlenmesi, sinir kas kavşağı ve diğer sinapslarda iletim, duyu organları ve merkezi sinir sistemi nöronlarında sinirsel ileti sinyallerinin membran ve ikincil haberci düzeyinde irdelenmesi

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Membran biyofiziği, moleküler biyofizik, reseptör  ve iyon kanalları ile ilintili olarak sinirsel sinyallerin sinir sisteminde işlenmesi kavramı

Öğretme Yöntemi

Teorik anlatım

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

  • Biyofizik; Prof. Dr. Ferit Pehlivan, Hacettepe-Taş, Ankara-2004.
  • From Neuron to Brain, JG Nichols, AR Martin, BG Wallace (Sinauer),
  • Ionic Channels of Excitable Membranes, Bertil Hille, 2001;
  • Biophysics An Introduction, Rodney M. J. Cotterill, 2002

Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri

Dönem sonu sınavı