MEDİKAL FİZİK

Kodu/Türü

TBF 626

AKTS

4

Saat / Hafta

2 0 2

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

-

Ders İçeriği

Fiziğin klasik konuları biyomekanik, esneklik, akışkanlar, ses ve işitme, ultrason, elektrostatik, termodinamik ve optik kanunlarının uygulanmasıyla tıp ve biyoloji lâboratuarlarının daha yararlı ve verimli şekilde kullanılmasının sağlanması

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Biyolojik yapı ve fonksiyon incelenmesinde fiziğin laboratuvar ve düşünce araçları

Öğretme Yöntemi

Teorik anlatım

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

  • Biyomedikal Fizik, Gürbüz Çelebi,
  • Biyofizik, Gürbüz Çelebi; İzmir, 2005
  • Biyofizik; Prof. Dr. Ferit Pehlivan, Hacettepe-Taş, Ankara-2004.
  • Ionic Channels of Excitable Membranes, Bertil Hille, 2001

Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri

Dönem sonu sınavı