FİZYOLOJİK SİNYALLERİN ANALİZİ

Kodu/Türü

TBF 627

AKTS

8

Saat / Hafta

2 2 3

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

-

Ders İçeriği

Elektrofizyolojik sinyaller vücudun değişik bölgelerinden alınan akım veya potansiyel farkın zamana göre değişiminin analog veya dijital kayıt sistemleri ile incelenmesi aktivite farklılığının tespiti

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Biyolojik sinyallerin kaynakları ve özellikleri, biyomedikal çevirgeçler ve biyosensörler, biyopotansiyel elektrotlar ve özellikleri, analog önişleme, biyolojik sinyallerin örneklenerek sayısallaştırılması, biyolojik sinyallerin kayıt ve analiz edilmesi yöntemlerinin anlaşılması

Öğretme Yöntemi

Teorik anlatım ve pratik uygulama

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

  • Biyofizik; Prof. Dr. Ferit Pehlivan, Hacettepe-Taş, Ankara-2004.
  • Ionic Channels of Excitable Membranes, Bertil Hille, 2001;
  • Biophysics An Introduction, Rodney M. J. Cotterill, 2002

Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri

Dönem sonu sınavı