BİYOLOJİK SİNYALLERDE MODELLEME

Kodu/Türü

TBF 628

AKTS

4

Saat / Hafta

2 2 3

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

-

Ders İçeriği

Biyolojik sinyallerin gerek küçük genlikli olmaları ve gerekse insan vücudu gibi çeşitli işaret kaynaklarına sahip olan ve gürültülü bir ortam içinde bulunan büyük hacimli bir yapıdan alınmaları nedeniyle ön kuvvetlendirilmeleri, süzme ve ön işaretin işlenmesi, deteksiyon, şekillendirme, parametre bulma, sınıflandırma yapılması ayrıca bunlar yapılırken amaca uygun metodun geliştirilmesi ve dizaynı

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Biyolojik sinyallerin değerlendirilmesinde, kayıt edilme ile de ilintili olarak esas prensipleri öğrenerek, sinyallerin analizinde özel yazılım programları hakkında bilgi sahibi olma

Öğretme Yöntemi

Teorik anlatım ve pratik uygulama

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

  • Biyofizik; Prof. Dr. Ferit Pehlivan, Hacettepe-Taş, Ankara-2004.
  • Ionic Channels of Excitable Membranes, Bertil Hille, 2001;
  • Biophysics An Introduction, Rodney M. J. Cotterill, 2002

Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri

Dönem sonu sınavı