BİYOMEKANİK

Kodu/Türü

TBF 629

AKTS

4

Saat / Hafta

2 0 2

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

-

Ders İçeriği

Mekanik kavramlarının ve ilkelerinin canlılardaki dokulara ve organ sistemlerine uygulanmasıyla vücuda geçici veya kalıcı olarak yerleştirilen yapay malzeme ve araçlarla vücut arasındaki ilişkinin incelenmes

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Biyolojik olayların fiziksel ve kimyasal temellere dayandığını kavrayarak bilimsel uygulama ve yorumlara karşı tavır alma

Öğretme Yöntemi

Teorik anlatım

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

Biyofizik; Prof. Dr. Ferit Pehlivan, Hacettepe-Taş, Ankara-2004.

Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri

Dönem sonu sınavı