BİYOMATEMATİK

Kodu/Türü

TBF 630

AKTS

2

Saat / Hafta

2 0 2

Sorumlu Öğretim Üyeleri

Prof. Dr. Mahmut DOĞRU

Yıl / Dönem

1

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

-

Ders İçeriği

Canlı doku ve organ sistemleri üzerine matematiksel yaklaşımlar geliştirerek kantitatif ilişkiler çıkarmak ve elde ettiği sonuçları klinik uygulamalarla insan yaşamını iyileştirmeye yönelik çalışmalara aktarmak

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Fiziksel teknikleri biyolojik incelemelerde kullanma becerisi, matematik analiz becerisi.

Öğretme Yöntemi

Teorik anlatım

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

Biyofizik; Prof. Dr. Ferit Pehlivan, Hacettepe-Taş, Ankara-2004.

Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri

Dönem sonu sınavı