GENEL İSTATİSTİK

Kodu / Türü

TBİ 501

AKTS

6

Saat / Hafta

3 0 3

Dersi veren öğretim Üyeleri

Yrd. Doç. Dr. Hüsamettin KAYA

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Zorunlu

Ön-Şart / Önerilen

 

Ders İçeriği

 

Temel kavramlar, verilerin özetlenmesi, merkezsel eğilim ölçüleri, dağılım, basıklık, çarpıklık ölçüleri, örnekleme dağılımı, hipotez testi, güven aralığı, basit regresyon, korelasyon. Tek faktör, varyans analizi

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

 

Bu ders öğrencilerin istatistikle ilgili temel kavramları, verilerin özetlenmesi, merkezsel eğilim ölçüleri, dağılım, basıklık, çarpıklık ölçüleri, örnekleme dağılımı, hipotez testi, güven aralığı, basit regresyon, korelasyon. tek faktör, varyans analizi hakkında bilgi edinmesini sağlamaya yöneliktir

Öğretme Yöntemi

Teorik dersler

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

Genel İstatistik, V.Süme/M.S.Güner, Birsen

İstatistiğe Giriş, Şemsettin Bağırkan, Bilim Teknik