BİYOİSTATİSTİK

Kodu / Türü

TBİ 502

AKTS

6

Saat / Hafta

3 0 3

Dersi veren öğretim Üyeleri

Yrd. Doç. Dr. Hüsamettin KAYA

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Zorunlu

Ön-Şart / Önerilen

-

Ders İçeriği

 

Biyoistatistik, araştırma düzeyinde gerekli olan istatistik ve araştırma ile ilgili temel davranışların, beceri ve bilgilerin aktif öğrenimini sağlar. Bu dersi aldıktan sonra, öğrenci bilimsel araştırmalarda kullanılan temel istatistiksel teknikleri kullanmayı ve yorumlamayı, elindeki verileri sunabilmeyi, hastane istatistikleri ile ilgili temel kavramları öğrenir.

Biyoistatistik dersleri interaktif şekilde işlenmekte, öğrencilerden alınan bildirimlere göre dersin akışı biçimlendirilmektedir

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

 

İstatistik, veri ve bilgi ile ilgili temel kavramları öğrenme, Dağılım türleri ve dağılım ölçütlerini öğrenme, Kitle ve örneğin ne olduğunu, örnekleme tekniklerini öğrenme, örneklem seçimini öğrenme, veri toplama ilkelerini öğrenme, tablo ve grafik türlerini öğrenme, hipotez ve hipotez testleri ile ilgili temel kavramları öğrenme, belli başlı parametrik hipotez testlerini öğrenme, belli başlı parametrik olmayan hipotez testlerini öğrenme, regresyon ve korelasyon ile ilgili temel kavramları öğrenme, hastane istatistikleri ile ilgili temel kavramları öğrenme

Öğretme Yöntemi

Teorik dersler

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

Saraçbaşı O., Karaağaoğlu E., Saka O., Basic Programlama ve istatistiksel yönetmler, Ünalan Matbaası, Ankara 1986,

Armitage P., Statistical Methods in Medical Research, Blackwell Scientific Publications, 1983

Yamane T., Temel örnekleme Yöntemleri, Çev: Esin A., Bakır M.A., Aydın C., Gündüzsel E., Literatür Yayıncılık Dağıtım Pazarlama San. ve Tic. Ltd.Şti., İstanbul , 2001

Clarke, G.M., D., Cooke, A Basic Course in Statistics 2nd ed. Edward Arnold Publishers Ltd., London, 1983

Cochran, W.G., G.M. Cox, Experimental Designs 2nd ed. John Wiley and Sons Inc., New York  1957

Draper N.R., H. Smith, Applied Regression Analysis 2nd ed., John Wiley and Sons, New York

Hicks C.R. Deney Düzenlemede İstatistiksel Yönetmler, Çev.: Z.Muluk, Ö. Toktamış, S.Kurt,

E.Karaağaoğlui Akademi Matbaası, Ankara 1973