İSTATİSTİKSEL PAKET PROGRAMLAR İLE VERİ ANALİZİ I

Kodu / Türü

TBİ 503

AKTS

6

Saat / Hafta

2 2 3

Dersi veren öğretim Üyeleri

Prof. Dr. Metin BAYRAKTAR

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Zorunlu

Ön-Şart / Önerilen

 

Ders İçeriği

 

Windows tabanlı paket programları kullanılarak istatistik teknikler uygulamalı olarak verilecektir

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

 

Windows tabanlı veri analizi paket programlarndan (Hazir Istatistik Yazilimlari); MINITAB'e Giris,  SPSS'e Giris,  SYSTAT'a Giris, Paket Programlara Veri Girisi, Veri Turetimi, Tablolarin Olusturulmasi, Grafik Çizimi, belirtici Istatistiklerin Hesaplanmasi, parametrik Testler-I (z ve t testleri), parametrik Testler-II (Tek ve İki yonlu Varyans Analizi), parametrik Testler-III (Faktoriyel ANOVA ve Icice gruplarda ANOVA, GLM ve Kovaryans Analizi), parametrik olmayan testler, basit doğrusal regresyon ve Korelasyon analizi, çoklu doğrusal regresyon ve korelasyon analizi, log-Lineer Analiz, lojistik regresyon analizi, güvenirlik ve soru analizi

Öğretme Yöntemi

Teorik dersler ve bilgisayarlı uygulamalar

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

Özdamar K (2003) SPSS ile Biyoistatistik Yenilenmiş 5. baskı Kaan Kitabevi,  Eskisehir.
Akgül A (2003) Tıbbi Araştırmalarda İstatistiksel Analiz 

Teknikleri" SPSS Uygulamaları "İkinci Baskı Emek Ofset Ankara