GENEL İSTATİSTİK

Kodu / Türü

TBİ 504

AKTS

6

Saat / Hafta

2 2 3

Dersi veren öğretim Üyeleri

Prof. Dr. Metin BAYRAKTAR

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Zorunlu

Ön-Şart / Önerilen

 

Ders İçeriği

 

Windows tabanlı paket programları kullanılarak istatistik teknikler uygulamalı olarak verilecektir

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

 

Windows tabanlı paket programlarından SPSS ve / veya STATISTICA Paket Programları kullanılarak istatistik teknikler uygulamalı olarak verilecektir. Özellikle büyük örneklemlerde öğrencilere teorik derslerde yapılan anlatımların uygulamalı olarak verilmesi sağlanacaktır. Ders ile ilgili konular / Ölçme ve Ölçek İlişkisi / Değişkenler ve Özellikleri / veri Tipleri ve İstatistiksel Analiz Yöntemleri / veri Girişi / veri Türetimi / Grafik Çizimi / Betimsel İstatistiklerin Hesaplanması / Parametrik Testler (Tek Örnek Testi, Bağımlı, Bağımsız İki Örnek Testleri, Varyans Analizi) / Parametrik Olmayan Testler (Ki Kare Uygunluk ve Bağımsızlık Testleri, İşaret Testi, Dizi Testleri vb.

Öğretme Yöntemi

Teorik dersler ve bilgisayarlı uygulamalar

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

Özdamar K (2003) SPSS ile Biyoistatistik Yenilenmiş 5. baskı Kaan Kitabevi,  Eskişehir.

Akgül A (2003) Tıbbi Araştırmalarda İstatistiksel Analiz.Teknikleri" SPSS Uygulamaları " İkinci baskı Emek Ofset Ankara.