SAĞLIK ALANINA ÖZEL İSTATİSTİK YÖNTEMLER

Kodu / Türü

TBİ 520

AKTS

6

Saat / Hafta

2 2 3

Dersi veren öğretim Üyeleri

Yrd. Doç. Dr. Hüsamettin KAYA

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

 

Ders İçeriği

Sağlık istatistikleri, duyarlılık ve seçicilik hesabı, ROC eğrileri, relatif risk ve odds oranının kullanımı, lojistik regresyon modeli ve analizi, survival ve meta analizleri

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Hedefleri: Öğrenciler bu derste sağlık alanında istatistikleri, duyarlılılık ve seçicilik hesabı yapmayı, ROC eğrileri, relatif risk ve odds oranının kullanımı, lojistik regresyon modeli ve analizi, survival ve meta analizleri gerçekleştirmeyi öğrenecektir

Öğretme Yöntemi

Teorik dersler ve bilgisayarlı uygulamalar

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

Özdamar K (2003) SPSS ile Biyoistatistik Yenilenmiş 5. baskı Kaan Kitabevi,  Eskisehir.

Akgül A (2003) Tıbbi Araştırmalarda İstatistiksel Analiz